İç Tesisat Sektörü İstanbul'da Biraraya Geldi

İGDAŞ ve GASTECHNİCS Dergisi işbirliğiyle düzenlenen"1. İstanbul İç Tesisat Buluşması" İstanbul'da faaliyet gösteren sertifikalı tesisat firmalarını bir araya getirdi.

 İGDAŞ ve  GASTECHNİCS Dergisi işbirliğiyle düzenlenen, “1. İstanbul İç Tesisat Buluşması” Titanic Bayrampaşa Business Otel’de gerçekleştirildi. Programa, GAZBİR Genel Sekreteri Ali İhsan Sılkım, İGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur İncehasan, GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman, İGDAŞ İç Tesisat Müdür Nusret Alkan, BACADER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Say, BACADER Genel Koordinatörü Muammer Akgün , dağıtım şirketi yöneticilerinin  yanı sıra 400’e yakın sertifikalı tesisat firması katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren GASTECHNİCS Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özay Sağır, iç tesisat buluşmalarına Ankara’nın ardından İstanbul’da da düzenliyor olmanın önemine değinirken, “Sektörün sorunlarının tartışıldığı, çözüm yollarının arandığı, bilgi ve birikimin paylaşıldığı bir platform olacağına inandığımız iç tesisat buluşmaları önümüzdeki dönemlerde de sizlerin değerli katkılarıyla sektöre önemli katkılar sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

İGDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Onur İncehasan ise doğalgaz sektörünün gelişimi konusunda İGDAŞ’ın üzerine düşen sorumluluğu bütün imkânlarıyla yerine getirmek için çalıştığını belirterek, “Müşteri ve paydaş memnuniyeti kapsamında çağın gereklerine uygun olarak iş süreçlerimizde ve iş yapma şeklimizde köklü değişiklikler yaptık. Tüm paydaşlarımızın faaliyetlerinde olduğu gibi kendi faaliyetlerimizde de teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmayıp, çağın gereklerine uygun hamleler yaparak verimliliği sürekli arttırıp iş süreçlerini asgariye indirdik” dedi.

Sertifikasız  firmaların engellenmesi konusunda da önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden İncehasan, “İyileştirmeye açık diğer bir alan da sertifikasız firmaların engellenmesi yönünde yapılması gereken çalışmalardır. İGDAŞ olarak kronikleşen bu sorunun çözümüne yönelik kararlılığımız her geçen gün artmaya devam etmektedir. Üzerinde durulması gereken diğer bir süreç de işletmeye alınan tesisatlara dağıtım şirketleri bilgisi dışında yapılan usulsüz yapılan müdahaleler, cihaz ve baca bakımlarının mevzuatlarda tanımlanan sürelerde yapılmamasından ötürü oluşan risklerdir. Bu alanla ilgili olarak 2009 yılından beri çok yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İGDAŞ’ın bilgisi dışında tesisatlara yapılan müdahalelerin çok ağır sonuçlar doğurabileceği, daha önceki seminerlerimizde, çalışmalarında anlatıldı. Bu sayede nihai kullanıcı bilinçlendirilerek doğalgazın güvenli kullanımı konusunda kültür oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Doğalgaz kaynaklı iç tesisat kazalarının son yıllarda azalma eğiliminde olması yapmış olduğumuz bu değerli çalışmaların ne denli doğru olduğunu bizlere göstermektedir” diye konuştu.

Firmalardan gelen talepler üzerine yapılan çalışmaları da anlatan Onur İnce Hasan, İç Tesisat Buluşması’nı önemsediği belirterek,  “Biz devamlı süreçlerimizi nasıl iyileştiririz, müşteri memnuniyetimizi nasıl arttırırız firmalarımızın, piyasamızın, malzeme satanların ve STK’ların bizden taleplerini nasıl yerine getiririz bunun uğraşı içindeyiz. Bu anlamda özellikle iç tesisat müdürümüz ve ekibi olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Burada paylaşılacak hususları, önerileri dikkatle dinleyeceğiz, önerileri alacağız ve uygulanması için uğraşacağız” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Borusan firmasında Akın Eren,  Gemlik’te bulunan ve yıllık 500 bin ton çelik boru üretim kapasitesi bulunan fabrikaları ve üretim standartları hakkında bilgi verdi. Bütün üretim hatlarının sonunda tahribatlı ve tahribatsız muayene cihazlarıyla test aşamasından geçtiğini belirten Eren çelik boru üretiminde her zaman yüksek kaliteyi amaçladıklarını söyledi.

Prizma A.Ş. firmasından Ali Kemal Kulaksız, dünya piyasalarının içinde olduğu endüstri 4.0’ı iç tesisat sektörüne de uygulamanın elzemliğini ve 3 boyutlu tesisat proje çizimlerinin yarattığı kolaylıkları anlatan bir sunum yaptı. Dijital proje onay programları sayesinde doğalgaz firmalarının iş takibinin kolaylaşacağını belirten Kulaksız, “Teknoloji ile yapacağımız takiple müşteri bizi değil, biz müşteriyi sağlam adımlarla yönlendirmeliyiz. Bu bize verimlilik ve maliyet açısından kazanç sağlayacak” dedi.

Bosch  Endüstriyel Sistemler Ürün Müdürü Nejat Kiper  ise iç tesisat sektörünün gelişimini ve piyasalardaki trendleri değerlendiren sunumunda, yeni ve en önemli trendin nesnelerin bağlılığı yani endüstri 4.0 olduğunu belirtti. Nesnelerin akıllılık durumunun gelişimini ve iç tesisat sektörüne etkilerini verilerle açıklayan Kiper, “Geleceğin bağlanabilirlik serüveninde biz çok kritik alanlardan birisiyiz. Kendimizi buna hazırlamalıyız. Bizim firma hedefimiz böyle bir sektörde var olmak.” dedi.

BES Yapı Ürünleri Üretim ve  AR-GE Müdürü Makine Mühendisi olan Erol Polat ise sunumunda esnek bağlantı uygulamalarının detaylarını ve standartlarını anlattı. Türkiye’de yeni yeni de olsa pek çok ilde esnek bağlantı uygulamalarının aktif olduğunu işaret ederek, bu konudaki eğitim çalışmalarından da bahsetti. Uygulamalı ve yazılı olarak prototip masalarda yetkili tesisat firmalara eğitim verdiklerini söyledi. Ayrıca ilgili bölümlerde okuyan öğrencilere de bu eğitimi sunduklarını belirtti.

İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan da İstanbul İç Tesisat Buluşması’nda yaptığı sunumda iç tesisat alanında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlar karşısında ürettikleri çözüm yollarını katılımcılara anlattı.

Türkiye’de kullanılan doğalgazın %30’unun ve serbest abone sayısının %37’sinin İstanbul’da bulunduğu verisini paylaşan Nusret Alkan, “Bu işletme faaliyetini %95 gibi ulaşılması çok kolay olmayan bir müşteri memnuniyetiyle bunu gerçekleştirmekteyiz. Bu İGDAŞ’la beraber tüm paydaşlarımızın başarısıdır. Sertifikalı firmalarımızdan cihaz üreticisi, ithalatçı firmalarımıza kadar tüm sektörün başarısıdır.” şeklinde konuştu.

İç tesisat faaliyetlerinin tasarım, imalat ve işletmeye alma ve işletilme süreçleri olarak 4 ana başlıkta değerlendirilebileceğini söyleyen Nusret Alkan, işletilme işleminden önceki tüm süreçleri kontrol edebildikleri ancak sorunun işletilmeye alındıktan sonraki süreç olduğuna işaret etti ve şunları söyledi:

“Problemimiz işletmeye aldıktan sonraki kısımla ilgili. Mülkiyeti müşteriye ait olan ve kullanım, bakım ve onarım sorumluluğu yine müşterinin olduğu bir alandan bahsediyoruz. İstanbul’da yaklaşık 6 milyon sayaç bazlı kullanıcıdan bahsediyoruz. Bu alanın yönetilmesinden bahsediyoruz.” 

Gaz açma faaliyetiyle ilgili rakamları da açıklayan Alkan, bu rakamların yeni büyümeye başlayan bir iş kolunu işaret ettiğini söyledi. Cihaz değişim pazarının toplam cihaz montajı içerisindeki oranının yükselmekte olduğunu söyleyen Alkan, “2015 yılında %19 olan bu oran 2016’da %24, 2017’nin ilk 4 ayında %28’e ulaşılmıştır. Piyasaya arz edilen cihazların 1/3’ü cihaz değişim pazarını oluşturmakta bu da yeni bir alanın oluşmasını, yönetilmesini ve takibinin yapılmasını gerektirmektedir.” dedi.

İGDAŞ’ın denetleme süreçlerini detaylı ve kapsamlı bir şekilde anlatan Nusret Alkan, 7/24 bakım-onarım hizmetinin gelişimi ve bu yıl sonunda uygulamaya koyacakları kare kod uygulamasının ayrıntılarını da anlattı.

İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan da İstanbul İç Tesisat Buluşması’nda yaptığı sunumda iç tesisat alanında karşılaştıkları sorunları ve bu sorunlar karşısında ürettikleri çözüm yollarını katılımcılara anlattı.

Türkiye’de kullanılan doğalgazın %30’unun ve serbest abone sayısının %37’sinin İstanbul’da bulunduğu verisini paylaşan Nusret Alkan, “Bu işletme faaliyetini %95 gibi ulaşılması çok kolay olmayan bir müşteri memnuniyetiyle bunu gerçekleştirmekteyiz. Bu İGDAŞ’la beraber tüm paydaşlarımızın başarısıdır. Sertifikalı firmalarımızdan cihaz üreticisi, ithalatçı firmalarımıza kadar tüm sektörün başarısıdır” şeklinde konuştu.

Programın ikinci bölümünde ise İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan moderatörlüğün de Hisar Mühendislik adına Ahmet Selami Vanlı, Boğaziçi Doğalgaz adına  Osman  Biber ve MMO İstanbul Şubesi’nden Serhat Erdoğan’ın katılımıyla iç tesisat sektöründe sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

İGDAŞ İstanbul İç Tesisat Buluşması’nın bölümünde gerçekleştirilen interaktif oturumda  GAZMER Genel Müdürü Mustafa Ali Akman madoretörlüğün de İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan, BACADER Yönetim Kurulu Başkanı Barış Say ve DOSİDER adına Cevat İşlik’in katılımıyla doğal gaz ve  ve iç tesisat sektörünün Türkiye’de ki gelişimini konuşuldu.  Sonrasında da İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan katılımcıların sorularını yanıtladı.

Programın sonunda gerçekleştirilen çekiliş ile 20 katılımcıya Bosch Termoteknik firması tarafında hediye çeki, Prizma A.Ş. tarafından 3 katılımcıya proje yardımı ve Warmhaus tarafından bir katılımcıya Iphone 7 telefon hediye edildi.

Nusret Alkan – İGDAŞ İç Tesisat Müdürü

1.     İstanbul İç Tesisat Buluşması ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

İGDAŞ-GASTECHNİCS Dergisi işbirliğiyle düzenlenen ve sektörün büyük ilgi gösterdiği "1. İstanbul İç Tesisat Buluşması" ile iç tesisat ile ilgili mevzuatsal yapı, sertifikalı firmaların kurumsallaşma süreçleri, proje çizim programlarının ve yakıcı cihazların teknolojik gelişmeleri ve sistemsel entegrasyonu, iş gücü kaynaklarında verimlilik artışı, akredite firmaların süreçlerdeki rolü, mesleki yeterlilikler, sertifikalandırma süreçleri, TS EN 15266 standardına sahip bükülebilir hortum takımları ile iç tesisat imalatları, bacalarla ilgili malzeme-imalat ve test süreçleri, iyi mühendislik uygulamaları gibi konular uzmanlar tarafından farklı perspektiflerden değerlendirildi.

"1. İstanbul İç Tesisat Buluşması" ile iç tesisat imalatlarında kalitenin artırılması, iç tesisat süreçlerinin iyileştirilmesi, sertifikasız faaliyetlerinin engellenmesi ve teknolojik gelişmelerin sistemsel entegrasyonu konuları yapılan sunum ve oturumlarda akademik bir yaklaşımla değerlendirilerek sektörel yapının daha düzgün olması hususunda projeksiyonlar ortaya kondu. 

Yalçın Haberdar- İGDAŞ İç Tesisat Şefi

1.     İstanbul İç Tesisat Buluşması ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

İGDAŞ ve GASTECHNİCS Dergisi işbirliğiyle düzenlenen ve çok farklı katılımcı profilinin bulunduğu 1. İstanbul İç Tesisat Buluşması’nda;  özellikle sertifikalı tesisat firmalar ile sektöre mal ve hizmet sağlayan firmaların bir araya gelmesi, sektörün sorunlarının  ve çözüm önerilerinin tartışıldığı , ayrıca sektörün geleceğine ilişkin öngörülerin paylaşıldığı bir platformun  gerçekleştirilmiş  olunması son derece  güzeldi. Yeniden buluşmak ümidiyle...

Ali Aktaş - Bosch Termoteknik Pazarlama Direktörü
 

1.     İstanbul İç Tesisat Buluşması ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

Öncelikle bu organizasyon emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hem İGDAŞ hem Gastechnics Dergisi hem de sponsor firmaların 25 yıldır doğal gaz kullanılan bir şehirde paydaşların bir araya getirmesi gerçekten çok faydalı oldu. Birincisi gerçekleşen bu organizasyonun  20.’lere 30.’lara kadar devam edeceğine  inanıyorum. Katılım olarak da çok iyi ve faydalı bir organizasyon oldu.

 

Ali Kemal Kulaksız – Prizma A.Ş. 

1.     İstanbul İç Tesisat Buluşması ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

Bize bu imkanı sağlayan bu ortamda buluşturan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma oldu. İç tesisatın bütün sorunlarını ve ileride yapabileceklerimizi firmalar, gaz dağıtım şirketleri ve sektörün önde gelen firmalar olarak hep beraber konuştuk. Çok Buradan mutlaka güzel dersler çıkarılacaktır ve ileride de burada konuşulanlar uygulanacaktır diye ümit ediyoruz. 

Erkan Erdoğan – Warmhaus 

1.     İstanbul İç Tesisat Buluşması ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir?

Öncelikle İstanbul İç Tesisat Buluşması’nı katılım açısından da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Burada, Warmhaus firması olarak ürünlerimizi tanıtma imkanı bulduk. Aynı zamanda iç tesisat firmaları için gelecek açısından da çok verimli olacağına inanıyorum. Bu buluşmanın İstanbul’da yapılması çok önemliydi.

Erol Polat –  GFS

1.     İstanbul İç Tesisat Buluşması ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? 

Gastechnics Dergisi ve İGDAŞ tarafından düzenlenen bu organizasyonda bulunmak gerçekten çok güzel. GFS firması olarak bu organizasyonların sürekliliğini önemsiyoruz. Özellikle de kendimizi anlatmamız için sağladığı imkan açısından önemsiyoruz. Ben bütün herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu organizasyondan firmamız olarak oldukça memnun kaldık. Bu organizasyonların daha da sık yapılmasını umut ediyoruz.

  • Tatlısu Meh. elalmış Cad. Seyhan Sk. 7/1 Şerifali - Ümraniye/İSTANBUL
    info@odaklimedya.com
    0 216 527 32 62
copyright