Dr. Barış Gazanfer YILDIRIM b.yildirim@uq.edu.au - Maden Yüksek ve Jeoloji Mühendisi Queensland Üniversitesi Sürdürülebilir Madencilik Enstitüsü Onursal Üyesi

Bilindiği üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 82 nci maddesine dayanılarak BDDK kurulmuş v ...


Yetkin Kişi'nin, Maden Arama Sonuçları veya Maden Kaynaklarının Raporlandırması için genellikle ...


Ülkemizde UMREK ile başlayan gelişmeler, dünyadaki rezerv kodlama standartları ve CRIRSCO ile i ...


Alınacak önlemlerle kaza oranı sistematik olarak azaltılmalı ve bu bir bilinç haline gelmelidir ...