Pınar Yalman Akcengiz - OSTİM Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Kümesi Koordinatörü

OSTİM için geleceğin rekabetçi sektörü olarak belirlenen yenilenebilir enerji ve çevre teknoloj ...