Yaşar ÇELİK - OSTİM Yenilenebilir Enerji Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı